Login:
Hasło:
   Strona startowa      O projekcie      Uczestnicy projektu      Moduły szkoleniowe      Harmonogram szkolenia      Ważne dokumenty      Dojazd      Kontakt  


Za cel projektu Ekologiczny strażnik miejski postawiliśmy sobie kształtowanie świadomości strażników miejskich i gminnych w zakresie gospodarowania odpadami ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz kwestii związanych z funkcjonowaniem spalarni oraz wyposażenie ich w wiedzę ekologiczną. Projekt skierowaliśmy do 550 placówek Straży Miejskiej jednak przewidywana ilość objętych szkoleniem, zarówno e-learningowym jak i wyjazdowym, to 100 strażników miejskich. Aby osiągnąć założony efekt szkoleniowy użyliśmy różnorodnych formy szkoleniowych: stacjonarne wykłady, warsztaty, ćwiczenia, jak również e-learning.


Tło projektu: na terenie Polski działa około 550 placówek Straży Miejskiej zatrudniających 11.000 – 12.000 Strażników. Do ich zadań należy cała gama działań porządkowo – ochronnych w obszarze danego miasta/gminy gdzie występują wszystkie zdarzenia/zagadnienia środowiskowe związane z odpadami stałymi, ciekłymi, lotnymi. Grupa ta posiadać musi odpowiednią wiedzę i kompetencje w celu obserwowania zdarzeń/zjawisk i podejmowania racjonalnych/właściwych działań. Jest to bardzo rozległy obszar działalności normowany zmieniającymi się przepisami i trendami mającymi bezpośredni wpływ na zagrożenia jakie wynikają z niewłaściwej gospodarki odpadami. Dostępne szkolenia są jednorazowe, monotematyczne.
Streszczenie projektu: w celu osiągnięcia założonego efektu szkoleniowego zostaną użyte różnorodne formy szkoleniowe: stacjonarne wykłady/ warsztaty/ ćwiczenia, e-learning. Przewidywana ilość objętych szkoleniem – zarówno e-learningowym jak i wyjazdowym – to 100 strażników miejskich. Całość składać się będzie z następujących po sobie etapów: sesja wyjazdowa otwierająca (październik 2010 r.), następnie 7 tygodniowych modułów e-learningu, sesja wyjazdowa środkowa (grudzień 2010 - styczeń 2011 r.) , następnie 7 tygodniowych modułów e-learningu i sesja wyjazdowa podsumowująca (luty - marzec 2011 r.). Miejsce szkoleń wyjazdowych Centrum/Podhale/Śląsk. Zapewniamy dostęp do tradycyjnych i elektronicznych materiałów szkoleniowych. Kaskada edukacyjna polega na wyselekcjonowaniu i dodatkowym przeszkoleniu Grupy Liderów - Ekologicznych Strażników Miejskich, która stanie się trenerami dla pozostałych strażników.
 
Prowadzący szkolenia:

dr inż. Iwona Kuczyńska
Wieloletni dydaktyk z zakresu inżynierii środowiska. Specjalista z zakresu gospodarki odpadami, nauczyciel akademicki, dydaktyk. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarki odpadami w MŚP. Autorka ponad 120 publikacji krajowych i zagranicznych. Obecnie adiunkt na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

dr Witold Lenart
Nauczyciel akademicki, wicedyrektor Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego - ekspert ds. ochrony środowiska, autor licznych publikacji z zakresu edukacji ekologicznej oraz zarządzania ochroną środowiska.

 

PTH Technika sp. z o.o.