Login:
Hasło:
   Strona startowa      O projekcie      Uczestnicy projektu      Moduły szkoleniowe      Harmonogram szkolenia      Ważne dokumenty      Dojazd      Kontakt  

Szkolenie e-learningowe jest drugim z etapów szkolenia „Ekologiczny strażnik miejski” .

Opublikowano: 08-11-2010

Trwa od 8 listopada 2010 do 24 grudnia 2010.  Szkolenie odbywa się na platformie, która jest zestawem aplikacji (wykładów, testów, encyklopedii) udostępnianych online na stronie internetowej. Korzystanie z platformy wymaga posiadania komputera z przeglądarką internetową (Iexplore, Firefox, Opera, Chrome)  oraz z zainstalowanym Adobe Flash Player oraz Adobe Reader.

Platforma e-learningowa projektu znajduje się pod adresem http://www.straznicy.oswiata.org.pl/elearn/ . Informacje niezbędne do logowania, tj. hasło i login, uczestnicy otrzymają e-mailem w dniu 5 listopada 2010 do godziny 14.00  Hasło i login należy podać po wybraniu szkolenia e-learningowego „Ekologiczny strażnik miejski”.

Uczestnicy szkolenia zostaną podzieleni na dwie grupy (w mailu zawierającym hasło i login będzie również oznaczenie grupy):

Grupa A – obowiązującym w pierwszym tygodniu szkolenia będzie temat Prawo w ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu . Wybrane elementy legislacji środowiskowej w Polsce i UE i rola prawa miejscowego.

Grupa B - obowiązującym w pierwszym tygodniu szkolenia będzie temat Podstawowa wiedza o globalnych zagrożeniach środowiska wywołanych odpadami i ich wzajemne związki.

a.       Dostęp do czystej wody;

b.      Środowiskowe zagrożenia zdrowia w szczególności spowodowane przez niewłaściwe postępowanie z odpadami;

c.       Procesy synergiczne.

Materiały szkoleniowe będą udostępniane w układzie tygodniowym. Nowa porcja materiału umieszczana będzie na platformie w każdy poniedziałek. We wtorki i środy możliwe będą konsultacje (mail, forum) z ekspertami. W każdy czwartek odbywać się będą testy zaliczeniowe, których wyniki ogłaszane zostaną w piątki. Przez cały tydzień udostępnione będzie forum projektu, na którym uczestnicy będą mogli wymieniać  kontaktować się z trenerem, wymieniać poglądy.

Pierwszy materiał szkoleniowy zostanie udostępniony na platformie w poniedziałek 8 listopada 2010 o godzinie 9.00.

W razie jakichkolwiek nieprawidłowości z działaniem platformy, problemów z logowaniem, zapomnienie hasła, etc. prosimy o kontakt telefoniczny: +48 32 338 38 30 lub mailowy: a.wozniak@technika.gliwice.pl lub l.sionek@technika.gliwice.pl.                       

 

PTH Technika sp. z o.o.