Login:
Hasło:
   Strona startowa      O projekcie      Uczestnicy projektu      Moduły szkoleniowe      Harmonogram szkolenia      Ważne dokumenty      Dojazd      Kontakt  
Ustawa, z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
USTAWA, z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.  

Ustawa, z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
USTAWA, z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych  

Ustawa, o strażach gminnych (miejskich) Dz. U. z dnia 9.10.1997r., z pózn. zmianami
USTAWA, z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. (Dz. U. z dnia 9 października 1997 r.)  

Ustawa, z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
USTAWA, z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych  

Ustawa, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 13.09.1996
USTAWA, z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

PTH Technika sp. z o.o.